Akce

Festival Žijící srdce
15. – 18. 8. 2019

„Každý z nás hledá nějaký smysl života a toto hledání a nalézání je jedním ze smyslů našeho snažení, je to úžasné tajemství.“ Těmito slovy začíná svou pozvánku na „Žijící srdce – jindřichovický festival o naplnění v životě“ Jiří Pavlica, jehož písně jsou právě oním hledáním prodchnuté. Ví tedy, že inspiraci k hledání a nalézání člověk potřebuje mít nejen v sobě, ale i v jevech okolo sebe, když se zahledí do minulosti, k různým filozofiím, různým technikám sebepoznání, pestrým způsobům života tradičních kultur, ale i k prosakujícím zprávám z jiných vrstev našeho světa. O tom všem jsou jeho písničky, a o tom všem je i náš festival. Je nám tedy ctí, že na jeho první ročník zve návštěvníky právě Jiří Pavlica.

Pokud i vy v sobě máte touhu hledat, pak v Jindřichovicích pod Smrkem můžete leccos nalézt. Nejen, že jsou Jindřichovice známé tím, že tu žije řada lidí, kteří v různých směrech hledají a to nalezené předávají dál, ale navíc se sem sjedou lidé z celé republiky, aby tu pestrost umocnili. A tak se tu můžete setkat s moudrostí indiánů kmene Kogi, stejně jako se silou divokých bylin. S návratem k tradici coby východiskem i se současně pojatou cestou z města. S rodinnými konstelacemi, ale i návratem do minulých životů či do života mezi životy. Dozvíte se o svobodném vzdělávání dětí, také však o astromedicíně, astroekonomii a astrologickém pojetí partnerských vztahů.

Pokud i vy v sobě máte touhu hledat, pak v Jindřichovicích pod Smrkem můžete leccos nalézt. Nejen, že jsou Jindřichovice známé tím, že tu žije řada lidí, kteří v různých směrech hledají a to nalezené předávají dál, ale navíc se sem sjedou lidé z celé republiky, aby tu pestrost umocnili. A tak se tu můžete setkat s moudrostí indiánů kmene Kogi, stejně jako se silou divokých bylin. S návratem k tradici coby východiskem i se současně pojatou cestou z města. S rodinnými konstelacemi, ale i návratem do minulých životů či do života mezi životy. Dozvíte se o svobodném vzdělávání dětí, také však o astromedicíně, astroekonomii a astrologickém pojetí partnerských vztahů.

Nebude to ale klasický festival naplněný pouze přednáškami, většinu témat můžete zažít na vlastní kůži. Jsou připraveny praktické workshopy numerologie, chiromantie, kreslení pravou hemisférou, uzdravování se svým dechem, ale budete si moci vyzkoušet i kovařinu, plstění, naklepávání kosy a kosení. Kdo chce, zažije i akrobacii na šálách, výrobu pravěkých nástrojů z pazourků, bubnovací rituál či tranzovní tanec. Samozřejmě si budete moci postavit i vlastní konstelaci na téma, jež vás zaměstnává. Můžete si udělat procházku k hliněnému domku Jaroslava Duška, projít se Krajinou útulnou a dozvědět se, jak zadržovat vodu v krajině, popřípadě si prohlédnete zdejší stavby s využitím hlíny včetně kachlových pecí. Stejně tak se můžete podívat po divokých bylinkách a kytkách na zdejší květinové farmě či se něco dozvědět o permakultuře.

Po večerech se pak zaposloucháte do inspirativních písní při koncertech, anebo můžete shlédnout divadelní představení. Samozřejmě se tu budete potkávat nejen s lektory, kteří vám o přestávkách odpoví na různé osobní otázky, ale také s ostatními účastníky, kteří vám třeba přinesou odpovědi na vaše téma,  a vy budete možná inspirací právě pro ně. K tomu bude příležitost například při zdravých a pestrých společných snídaních, obědech či večeřích, které bude vařit vyhlášený mistr kuchař z Řasnice, jenž si ve svém nabitém prázdninovém programu, kdy vaří na různých akcích téměř denně, na nás udělal čas. Čas je vlastně další téma, které tu zažijete úplně jinak, možná ve formě bezčasí, bytí tady a teď či plynutí. Ty čtyři dny tu totiž můžete strávit ve stanovém městečku za větrným mlýnem mimo běžný spěch civilizace. Možná vás čekají čtyři dny meditativního rozpoložení, které změní váš život, které vás nasměrují tam, kam potřebujete jít…

Festival Žijící srdce začíná ve čtvrtek 15. srpna 2019 v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem, a potrvá až do neděle 18. srpna 2019.

Těšíme se na vás, Ksenia, Aleš, Káťa, Mia a Zbyněk – tým festivalu Žijící srdce

Více na  http://lunaria-jindrichovice.cz/festival/

Spoustu informací včetně medailonků účinkujících pak najdete na https://www.facebook.com/events/1230020030495424/  nebo na https://www.facebook.com/Zijicisrdce/?ref=br_rs

Žijící skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem

Oslava života
19. 5. 2019

Zvu tě do společného kruhu nultého ročníku jarního svátku radosti, plodnosti, lásky a harmonie.

Kdy? O prvním jarním úplňku v pátek 19. dubna 2019 od 19 hodin

Kde? Na louce za mlýnem Žijícího skanzenu v Jindřichovicích pod Smrkem

Probuďme k životu zapomenuté rituály oslavující nadcházející čas Jasného ohně a Dračí síly. Spojme se v tanci, písních, metání košťat, pletení věnců, hodování, ale i v tichu, soustředěnosti…

Muži na koních i pěšmo obejdou polnosti, vyženou zlé duchy a požehnají úrodě, ženy bíle oděné a zcela tiše bez jediného slova donesou od studánky průzračnou vodu, která očistí nejen nás samé, ale i naše stavení, zvířata, rostliny a vše kolem. Oba průvody se setkají u ekumenického pomníčku a zvolený zástupce mužů a žen zahájí slavnost. Křesadly rozděláme proti směru hodinových ručiček kruhový oheň, symbol zastavení času. Rozeznějí se písně, bubny a jiné hudební nástroje. Společně vyrobíme březová košťata ze suchých větví, do kterých vložíme imaginací vše, co chceme v ohni spálit. Ke kruhovým tancům pak uvijeme věnce z čerstvých větiček či květů. Po setmění nás čeká tanec s drakem, přeskakování ohně, metání košťat, bubnování, zpívání, hodování.

Posvátnou vodu si může každý odnést domů do svého stavení, dát napít všem a pokropit dvůr i chlév s prosbou o ochranu a plodnost.

S sebou:  nejrůznější hudební nástroje

 • jídla víc než sníš
 • ženy bílé (světlé) šaty či sukně s halenami a muži tmavé oblečení  na zahájení (věci na převlečení, chceš-li)
 • džbánek na vodu
 • kdo má, vezme křesadla s troudem, staré březové koště, svého koně

Sraz 20 minut předem, aby byl čas na odložení jídla a věcí/převlečení. V 19 hodin začne slavnost průvodem. Bude-li zájem, po domluvě možný svoz z vesnice mikrobusem.

Vstupné zdarma

 

Véki Yoga Litvínov (Veksido-Zazen)
27. – 28. 4. 2019

Sebepoznání a rozvoj vlastního biovědomí je cestou ke šťastnému životu. Staňme se lístečky jara, co tančí ve vánku vesmírné pospolitosti. Mistr Zen Monto de Paco, Daniel Lazennec nás zve do vnitřního ticha. Místo pro tebe je ještě volné. Nic ti nebrání vykročit na cestu k sobě. Jen vlastní rozhodnutí.

Začátek v sobotu 8.45 hodin Zazen Veksido (s sebou zafu nebo kuseno, případně větší polštář na sezení nebo deku, stočenou karimatku). V 10.30 pak začíná první lekce Véki Yoga. Předpokládaný konec v 18.30 hod.

V neděli začátek ve stejný čas Zazen Veksido i Véki Yoga. Konec v 11.30 hod.

 • Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov
 • Účastnický poplatek: 900 Kč (bez Veksido 750 Kč)
 • S sebou: karimatku, deku, polštářek, cvičební pásek, pohodlné oblečení, svačinu
 • Více info na 773 578 177

 

Další proběhlé akce:

10. a 11. listopadu 2018AI-KI-DOI  pod vedením Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

 • Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov
 • Účastnický poplatek: 900 Kč
 • Více info na 605 734 076

3. a 4. listopadu 2018: Véki Yoga , seminář Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

 • Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov
 • Účastnický poplatek: 900 Kč
 • Začátek v 10 hodin po oba dny (od 8 do 9 h Vekigo Zen), předpokládaný konec v sobotu 18.30 h, v neděli ve 13.30 h
 • S sebou: karimatku, deku, polštářek, cvičební pásek, pohodlné oblečení, svačinu
 • Více info na 773 578 177

27. října 2018: Zen Vekigo pod vedením  Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

 • Místo konání: klášter Osek (okres Teplice)
 • Účastnický poplatek: 450 Kč
 • Začátek v 9 hodin, předpokládaný konec v 17 hodin
 • S sebou: kuseno nebo zafu, pohodlné oblečení raději tmavších odstínů, lžíci, misku, skleničku nebo hrneček, svačinu na celý den, přezůvky.
 • Více info na 773 578 177

10. března 2018 – Evropsky významná místa Podkrušnohoří – keltský poklad a Obří pramen v Lahoští. Hrob –  místo, kde začala třicetiletá válka.

Více: Vřídla, stejně jako pahorky a hory, bývaly pro Kelty posvátným vstupem do podzemní svatyně. Jedna taková svatyně, proměněná k nepoznání a uzoufání, bývala v Lahošti na Teplicku. Obří pramen, ze kterého dnes nezbylo téměř nic, býval v pohanských časech bájným místem s teplou i léčivou vodou. Právě tam ukryli Keltové svůj poklad. Právě tady mají pravý původ teplické lázně, které však obdobně jako těžba uhlí, Obří pramen v Lahošti dovedly k zániku. Vydejme se na pouť do časů dávných a oslavme znovu důstojnost onoho místa. Místa, které naši předci chránili stejně jako víru čistých srdcí, lásky a nechtění, nehromadění majetku a peněz, víru sounáležitosti.  Odtud přejedeme do Hrobu, města nedalekého, kde na počátku 17. století započaly rebélie lidí nekatolického vyznání, které vedly ke stavovskému povstání, bitvě na Bílé Hoře a třicetileté válce. Základy kostela, který tehdy protestanti chránili svými životy, a který byl přesto v prosinci roku 1617 na příkaz arcibiskupa Lohelia vypálen, byly v Hrobu až po tři sta letech náhodně objeveny, v šedesátých letech minulého století restaurovány. V Hrobu je památník odčinění Bílé Hory. Symbolicky, 12. prosince 1900, zde byl položen základní kámen evangelického kostela Vzkříšení, který byl o dva roky později předán veřejnosti. Po druhé světové válce, s odsunem Němců a jejich protestantské víry, evangelický kostel Vzkříšení chátral a chátral. Dnes je vypsána veřejná sbírka na jeho opravu a vedení Královského horního města Hrob dalo zpracovat projektovou studii na jeho opravu. I v Hrobu bývala v 9. století pohanská svatyně. Možná, že objevíme souvislosti obou kdysi dávno posvátných míst.

Místo konání: Lahošť a Hrob na Teplicku, sraz ve 14 hodin na parkovišti vlakového nádraží Duchcov

Účastnický poplatek: 250 Kč

Registrace přes kontaktní formulář

28. dubna 2018Tvoříme v radosti prostor lásky, rodová inspirace podle sibiřské poustevnice Anastasie, svobodné přírodní domy a permakulturní zahrady.

Více: Ruský podnikatel a spisovatel Vladimír Megre dal ve svých kníhách o sibiřské poustevnici Anastasii lidem vizi radostného, svébytného a svobodného žití na svých rodových statcích, kvetoucích zahradách skýtajících nejen hojnost potravinové soběstačnosti, ale také estetické, čisté a přirozené prostředí blahodárně působící na člověka vědomého si své sounáležitosti se Zemí, s celým vesmírem. Nechme se inspirovat, každý můžeme změnit svůj život v prostor lásky.

Místo konání: Jindřichovice pod Smrkem

Účastnický poplatek: 500 Kč

Registrace přes kontaktní formulář

12. května 2018 – Zen Vekigo pod vedením  Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

Místo konání: klášter Osek (okres Teplice)

Více info na 733 726 801

19. – 20. května 2018 – Véki Yoga  – seminář Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

Více: Veki Yoga staví na rozvoji šestého smyslu – biovědomí, tedy na pocitech a využívání dechových a neurosvalových zdrojů. Biovědomí rozvíjí pravou mozkovou hemisféru a harmonizuje neurosvalový systém.  Je zdrojem energie každodenního života i takzvaným neuropedagogem. Biovědomí bylo vloženo každému z nás, ale civilizační vzorce chování, vzdělání, byznys, materiální vnímání světa nás od tohoto šestého smyslu oddělilo. Techniky Veki Yogy nám ukazují cestu zpět do svého nitra, do síly vlastního dechu.

Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov

Účastnický poplatek: 600 Kč

S sebou: karimatku, deku, polštářek, cvičební pásek, pohodlné oblečení

Registrace přes kontaktní formulář

26. – 27. května 2018 – AI-KI-DOI  pod vedením Mistra Zen Monto de Paca (Daniela Lazenneca) z Francie, pokračovatele přímé Buddhovy linie.

Místo konání: Sportovní soukromá základní škola Litvínov

Více info na 605 734 076

21. července 2018 Pouť do nejstarší české jeskyně Máří Magdalény spojená s oslavou ženství

Místo konání: Kladensko

Účastnický poplatek: 500 Kč

Registrace přes kontaktní formulář

22. září 2018Výlet za vztyčenými stélami megalitických staveb Lounska spojený s oslavou mužství

Místo konání: Lounsko

Účastnický poplatek: 500 Kč

Registrace přes kontaktní formulář